Categorieën

Twee nieuwe categorieën in 2018: Digitale transformatie en Nieuwe interfaces

Deadline inzendingen
2 maart 2018
Bekendmaking nominaties
5 april 2018
Jury dag
26 april 2018
Awards show
Donderdag 31 mei 2018

Toelichting op 15 categorieën

Digitale transformatie (nieuw)
Een categorie waarbij innovaties ten dienste van de operatie en/of bedrijfsprocessen
zoals oplossingen voor planning, distributie en logistiek centraal staan.

Nieuwe interfaces (nieuw)
Deze categorie is bestemd voor cases waarbij nieuwe interfaces centraal staan.
In text en voice, van chat tot spraakgestuurd, AR, VR en Mixed reality

Service
Hierbinnen vallen omgevingen waarbij diensten worden geleverd via internet.
Daarbij worden bedrijfsprocessen vertaald naar een omgeving voor consumenten.
Klantportalen vallen ook onder deze categorie.

E-commerce
Heeft betrekking op omgevingen die het verkopen van producten en diensten via internet
tot belangrijkste doel hebben. Zowel omnichannel als pure-play-concepten kunnen voor
deze categorie worden ingeschreven.

Communities
Gaat over interactieve projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van communities.

Campaign
In deze categorie gaat het om interactieve – of crossmediale – en/of social media campagnes.
Er is sprake van omgevingen met beperkte levensduur, die worden ingezet rond een bepaald idee,
communicatie- of marketingconcept.

Activation
Activation is een platform waarbij het creëren of opwekken van interesse en behoefte bij potentiële
klanten centraal staat. Belangrijk is dat een activatie tot een actie leidt. Branded utilities behoren hier ook toe.

Brand
Een categorie bedoeld voor merkomgevingen die voor de langere termijn zijn opgezet.
Het is een platform voor informatie en communicatie met de consument.
Zaken zoals positionering en identiteit spelen een grote rol.
Hoe zie je het merk terugkomen in alle touchpoints die de organisatie met de klant verbindt.

Tools
Hierbij gaat het om eigen innovaties, applicaties, integratie van bijvoorbeeld bots en API’s binnen een
online omgeving of platform.

Disrupter
Deze categorie is voor game-changers. Projecten die een bestaande business door middel van een digitale
toepassing volledig anders oplossen en daardoor bestaande spelers vaak buiten spel zetten.

B2B Commerce
Deze categorie richt zich speciaal op business-to-business: b2b commerce en b2b marketingcases.

Corporate
Hierbij gaat het om platformen voor bedrijven en organisaties, waarbij de focus ligt op interactie met
en informatie voor stakeholders en zakelijk geïnteresseerden.

Content
Een categorie waarbij de focus ligt op content gedreven concepten en/of platforms.
Media- en entertainmentprojecten behoren onder andere tot deze categorie.

Data
Voor deze categorie staat de inzet van klantdata voor merk, product of user experience centraal.

Company of the Year
Deze prijs is voor het bedrijf of de organisatie die het afgelopen jaar baanbrekende digitale oplossingen
heeft geïntegreerd en betrokken bureaus heeft uitgedaagd om een stap verder te gaan.