Ruurd Priester

Jury DIA Ruurd Priester vervulde verschillende functies bij online bureau’s zoals DigitasLBi. Hij is nu onder andere Social entrepreneur en research fellow bij de HvA voor het onderzoeksgebied stedelijke innovatie.