Reglement

Reglement Dutch Interactive Awards

De DIA jury hanteert een aantal spelregels voor de cases die worden aangemeld voor de DIA ’s.

 • Het werk moet gepubliceerd zijn tussen 1 januari 2016 en 31 januari 2017. Het betreft projecten die zijn gerealiseerd en geïmplementeerd, zodat de jury een waardemeting kan verrichten.
 • Inzending geschiedt door een bureau, door een combinatie van bureaus met een maximum van twee, of door een bureau gecombineerd met een projectteam. Het bureau dient hoofdaannemer te zijn van het project. Voor de categorie Disrupter en voor de categorie Content is een uitzondering gemaakt. Voor deze categorieen mogen ook niet-bureaus cases aanmelden.
  Bij twijfel over rol van de inzender beslist de jury.
 • De jury beslist over de juistheid en betrouwbaarheid van de inzending.
 • Alleen compleet aangeleverde cases worden in behandeling genomen.
 • Er is geen limiet voor bureaus voor het aantal cases en categorieën dat men wil aanmelden voor de DIA’ s
 • Het concept van de case moet in Nederland zijn bedacht en gemaakt.
 • Toetsing en beoordeling van de case moeten online (conform de voorgeschreven regels) kunnen worden verwerkt. Offline aanmeldingen van cases worden niet gehonoreerd.
 • Alle aangemelde cases worden gepubliceerd op eGuide. Voor de aangemelde cases geldt geen geheimhoudingsplicht.
 • Het tarief voor het aanmelden van één case voor één categorie bedraagt € 125,00­, voor twee categorieën € 250,00 en voor drie categorieën € 375,00 (tarieven zijn exclusief BTW).
 • Wanneer een case is aangemeld wordt een factuur per email verzonden naar de contactpersoon van de inschrijving.
 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk 2 april 2017 te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

Overige bepalingen

Het aanmelden van een case verloopt via eGuide en bestaat uit de volgende elementen:

 • gegevens van het bureau dat verantwoordelijk is voor het hoofdaannemerschap.
 • opdrachtgever, url website waar de case is te zien, datum publicatie en categorie waarvoor wordt aangemeld.
 • Korte omschrijving van de case (maximaal 50 woorden)
 • Doelstelling waarbij het vraagstuk en de verwachting opdrachtgever wordt beschreven (maximaal 250 woorden)
 • Omschrijving van het resultaat en waarom de case onderscheidend is (zoveel mogelijk onderbouwing met cijfers). Aandachtspunten: samenwerking, innovatie, lancering, on budget on time, usability en design, ROI en strategy. Maximaal 250 woorden.
 • Minimaal drie afbeeldingen van de case, conform de instructie van het inschrijfformulier. Door het inzenden van beeldmateriaal geeft u automatisch toestemming voor publicatie. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicaties van de DIA, eGuide, mediapartners en voor de presentatie van de awardsuitreiking.
 • Door het aanmelden van een case geeft u de jury automatisch toestemming voor het benaderen van de opdrachtgever.

Cases aanmelden voor de Dutch Interactive Awards

Tot en met 3 maart 2017 Lees Verder