Spelregels DIA PRO’s

Welke PRO draag jij aan?

Deadline inzendingen
2 maart 2018
Bekendmaking nominaties
5 april 2018
Jury dag
26 april 2018
Awards show
Donderdag 31 mei 2018

DIA PRO's:

De spelregels voor de DIA PRO’s

 • Professionals dragen collega professionals voor via een formulier en geven een toelichting waarom de collega professional in aanmerking moet komen voor een DIA PRO.
 • De prijzen zijn sympathiek, voor en door professionals.
 • Het aanmelden van kandidaten voor de DIA PRO’s is kostenloos.
 • De prijzen wordt altijd uitgereikt. De jury mag zich niet onthouden van een keuze.
 • Er zijn minimaal drie genomineerden per categorie. Er wordt één winnaar gekozen.
 • De beoordeling is op basis van de inzending en voordrachten.
 • Er wordt geen bijeenkomst georganiseerd waar de kandidaten zich moeten presenteren.

De spelregels voor de DIA cases

 • Het werk moet gepubliceerd zijn tussen 1 januari 2017 en 31 januari 2018. Het betreft projecten die zijn gerealiseerd en geïmplementeerd, zodat de jury een waardemeting kan verrichten.
 • Inzending geschiedt door een bureau, door een combinatie van bureaus met een maximum van vier, of door een bureau gecombineerd met een projectteam. Het bureau dient hoofdaannemer te zijn van het project. Voor de categorie Disrupter en voor de categorie Content is een uitzondering gemaakt. Voor deze categorieën mogen ook niet-bureaus cases aanmelden.
 • Alle bureaus die hebben ingezonden voor de DIA’s kunnen de opdrachtgever van cases voordragen (met motivatie) voordragen voor de categorie Company of the Year. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Bij twijfel over rol van de inzender beslist de jury.
 • De jury beslist over de juistheid en betrouwbaarheid van de inzending.
 • Alleen compleet aangeleverde cases worden in behandeling genomen.
 • Er is geen limiet voor bureaus voor het aantal cases en categorieën dat men wil aanmelden voor de DIA’ s.
 • Het concept van de case moet in Nederland zijn bedacht en gemaakt.
 • Toetsing en beoordeling van de case moeten (conform de voorgeschreven regels) online kunnen worden verwerkt. Offline aanmeldingen van cases worden niet gehonoreerd.
 • Alle aangemelde cases worden gepubliceerd op eGuide. Voor de aangemelde cases geldt geen geheimhoudingsplicht.
 • Het tarief voor het aanmelden van één case voor één categorie bedraagt € 150,00­, voor twee categorieën € 300,00 en voor drie categorieën € 450,00 (tarieven zijn exclusief BTW).
 • Wanneer een case is aangemeld wordt een factuur per email verzonden naar de contactpersoon van de inschrijving.
 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk 30 april 2018 te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

 

Overige bepalingen

Het aanmelden van een case verloopt via eGuide en bestaat uit de volgende elementen:

 • gegevens van het bureau dat verantwoordelijk is voor het hoofdaannemerschap.
 • opdrachtgever, url website waar de case te zien is, datum publicatie en categorie waarvoor wordt aangemeld.
 • Korte omschrijving van de case (maximaal 50 woorden)
 • Doelstelling waarbij het vraagstuk en de verwachting opdrachtgever wordt beschreven (maximaal 250 woorden)
 • Omschrijving van het resultaat en waarom de case onderscheidend is (zoveel mogelijk onderbouwing met cijfers). Aandachtspunten: samenwerking, innovatie, lancering, on budget on time, usability en design, ROI en strategy. Maximaal 250 woorden.
 • Minimaal drie afbeeldingen van de case, conform de instructie van het inschrijfformulier. Door het inzenden van beeldmateriaal wordt automatisch toestemming gegeven voor publicatie. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicaties van de DIA, eGuide, mediapartners en voor de presentatie bij de uitreiking van de awards .
 • Door het aanmelden van een case geef je de jury automatisch toestemming voor het benaderen van de opdrachtgever.