Categorieën

Voor de beste digitale interactieve projecten, het bedrijf of professionals die uitblinken in het vak.

Deadline inzendingen
4 maart 2022
Bekendmaking nominaties
5 april 2022
Jury dag
20 april 2022
Awards show
2 juni 2022

Toelichting op alle categorieën

Digitale Transformatie
Een categorie waarbij innovaties ten dienste van de interne bestaande operatie en/of bedrijfsprocessen
zoals oplossingen voor planning, distributie en logistiek centraal staan.

Nieuwe Interfaces 
Deze categorie is bestemd voor cases waarbij nieuwe interfaces zoals voice en chat, centraal staan.
Je kunt ook denken aan AR, VR en mixed reality. Te beoordelen op potentie waarbij
businessresultaten ondergeschikt zijn.

Service
Hierbinnen vallen omgevingen waarbij diensten worden geleverd via internet.
Daarbij worden bedrijfsprocessen vertaald naar een omgeving voor eindgebruikers.
Klantportalen vallen ook onder deze categorie.

E-Commerce
Heeft betrekking op omgevingen die het verkopen van producten en diensten via internet
tot belangrijkste doel hebben. Zowel omnichannel als pure-play-concepten kunnen voor
deze categorie worden ingeschreven.

Communities
Gaat over interactieve projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van communities.
De case wordt mede beoordeeld op actieve betrokkenheid en input van een achterban.

Campaign
In deze categorie gaat het om B2C interactieve – of crossmediale – en/of social media campagnes.
Er is sprake van omgevingen met beperkte levensduur, die worden ingezet rond een bepaald idee,
communicatie- of marketingconcept.

Activation
In deze categorie gaat het om een platform dat zich richt op het opwekken van interesse en
behoefte bij (potentiële) klanten. Veelal met een langere levensduur dan een campagne.
Belangrijk is dat een activatie tot een actie leidt.

Brand
Een categorie bedoeld voor merkomgevingen die voor de langere termijn zijn opgezet.
Het is een platform voor informatie en communicatie met de consument.
Zaken zoals positionering en identiteit spelen een grote rol.
Hoe zie je het merk terugkomen in alle touchpoints die de organisatie met de klant verbindt.

Tools
Hierbij gaat het om eigen innovaties, applicaties, integratie van bijvoorbeeld bots en API’s binnen een
online omgeving of platform.

Disrupter
Deze categorie is voor game-changers. Projecten die een bestaande business door middel van een digitale
toepassing volledig anders oplossen en daardoor bestaande spelers vaak buiten spel zetten.

B2B Commerce
Deze categorie richt zich speciaal op business-to-business: b2b commerce en b2b marketingcases.

Corporate
Hierbij gaat het om platformen voor bedrijven en organisaties, waarbij de focus ligt op interactie met
en informatie voor stakeholders en zakelijk geïnteresseerden.

Content
Een categorie waarbij de focus ligt op content gedreven concepten en/of platforms.
Media- en entertainmentprojecten behoren onder andere tot deze categorie.

Data
Voor deze categorie staat de inzet van klantdata voor merk, product of user experience centraal.

Digital for Good 
Cases over maatschappelijke thema’s die tot doel hebben de wereld te verduurzamen
en/of het welzijn van mensen/dieren te verbeteren.

DIA PRO’s
Wie zijn de beste professionals uit het vak?
Hier hebben we drie categorieën:
> Best in Tech. Deze techie excelleert als vakman/vrouw in technische craftsmanship, is kritisch maar op de hoogte van de nieuwste trends en tools. Daarnaast maakt hij/zij het verschil op het vlak van leadership. En hij/zij is ambassadeur van het vak, betreedt podia, deelt kennis met publiek en zet zich in om kennis over te brengen en uit te dragen.
> Best in Design. Deze professional excelleert als vakman/vrouw in design craftsmanship, is kritisch maar op de hoogte van de nieuwste trends en tools. Daarnaast maakt hij/zij het verschil op het vlak van leadership. En hij/zij is ambassadeur van het vak, betreedt podia, deelt kennis met publiek en zet zich in om kennis over te brengen en uit te dragen.
De Best Talent is de professional waarvan we de naam moeten onthouden, die minder dan 3 jaar werkzaam is in de digitale sector en wiens prestaties een WTF! gevoel geven. Kandidaten voor Best in Talent voldoen verder aan de criteria: edge en against order.