Categorieën

Meld je jouw case aan voor één of meerdere categorieën dit jaar?

Deadline inzendingen
15 maart 2019
Bekendmaking nominaties
26 april 2019
Jury dag
17 mei 2019
Awards show
Donderdag 27 juni 2019

Toelichting op 16 categorieën

DIA PRO’s
Wie zijn de beste professionals uit het vak?
> Best in Tech. Deze techie excelleert als vakman/vrouw in technische craftsmanship, is kritisch maar op de hoogte van de nieuwste trends en tools. Daarnaast maakt hij/zij het verschil op het vlak van leadership. En hij/zij is ambassadeur van het vak, betreedt podia, deelt kennis met publiek en zet zich in om kennis over te brengen en uit te dragen.
> Best in Design. Deze professional excelleert als vakman/vrouw in design craftsmanship, is kritisch maar op de hoogte van de nieuwste trends en tools. Daarnaast maakt hij/zij het verschil op het vlak van leadership. En hij/zij is ambassadeur van het vak, betreedt podia, deelt kennis met publiek en zet zich in om kennis over te brengen en uit te dragen.
>De Best Talent is de professional waarvan we de naam moeten onthouden, die minder dan 3 jaar werkzaam is in de digitale sector en wiens prestaties een WTF! gevoel geven. Kandidaten voor Best in Talent voldoen verder aan de criteria: edge en against order.

Company of the Year
Deze prijs is voor het bedrijf of de organisatie die het afgelopen jaar baanbrekende digitale oplossingen
heeft geïntegreerd en betrokken bureaus heeft uitgedaagd om een stap verder te gaan.

Digitale transformatie
Een categorie waarbij innovaties ten dienste van de operatie en/of bedrijfsprocessen
zoals oplossingen voor planning, distributie en logistiek centraal staan.

Nieuwe interfaces 
Deze categorie is bestemd voor cases waarbij nieuwe interfaces centraal staan.
In text en voice, van chat tot spraakgestuurd, AR, VR en mixed reality. Te beoordelen
op potentie waarbij businessresultaten ondergeschikt zijn.

Service
Hierbinnen vallen omgevingen waarbij diensten worden geleverd via internet.
Daarbij worden bedrijfsprocessen vertaald naar een omgeving voor consumenten.
Klantportalen vallen ook onder deze categorie.

E-commerce
Heeft betrekking op omgevingen die het verkopen van producten en diensten via internet
tot belangrijkste doel hebben. Zowel omnichannel als pure-play-concepten kunnen voor
deze categorie worden ingeschreven.

Communities
Gaat over interactieve projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van communities.
De case wordt mede beoordeeld op actieve betrokkenheid en input van een achterban.

Campaign
In deze categorie gaat het om interactieve – of crossmediale – en/of social media campagnes.
Er is sprake van omgevingen met beperkte levensduur, die worden ingezet rond een bepaald idee,
communicatie- of marketingconcept.

Activation
In deze categorie gaat het om een platform dat zich richt op het opwekken van interesse en
behoefte bij (potentiële) klanten. Veelal met een langere levensduur dan een campagne.
Belangrijk is dat een activatie tot een actie leidt.

Brand
Een categorie bedoeld voor merkomgevingen die voor de langere termijn zijn opgezet.
Het is een platform voor informatie en communicatie met de consument.
Zaken zoals positionering en identiteit spelen een grote rol.
Hoe zie je het merk terugkomen in alle touchpoints die de organisatie met de klant verbindt.

Tools
Hierbij gaat het om eigen innovaties, applicaties, integratie van bijvoorbeeld bots en API’s binnen een
online omgeving of platform.

Disrupter
Deze categorie is voor game-changers. Projecten die een bestaande business door middel van een digitale
toepassing volledig anders oplossen en daardoor bestaande spelers vaak buiten spel zetten.

B2B Commerce
Deze categorie richt zich speciaal op business-to-business: b2b commerce en b2b marketingcases.

Corporate
Hierbij gaat het om platformen voor bedrijven en organisaties, waarbij de focus ligt op interactie met
en informatie voor stakeholders en zakelijk geïnteresseerden.

Content
Een categorie waarbij de focus ligt op content gedreven concepten en/of platforms.
Media- en entertainmentprojecten behoren onder andere tot deze categorie.

Data
Voor deze categorie staat de inzet van klantdata voor merk, product of user experience centraal.