Spelregels

Meedoen met het hoogtepunt voor online Nederland?

Deadline inzendingen
15 maart 2019
Bekendmaking nominaties
26 april 2019
Jury dag
17 mei 2019
Awards show
Donderdag 27 juni 2019

Dit zijn de spelregels:

De spelregels voor de DIA cases:

 • Het tarief voor het aanmelden van cases is €150.- per case per categorie in de periode van 21 januari t/m 28 februari en €250.- per case per categorie in de periode van 1 maart t/m 15 maart (tarieven zijn exclusief BTW).
 • Het werk moet gepubliceerd zijn tussen 1 januari 2018 en 31 januari 2019. Het betreft projecten die zijn gerealiseerd en geïmplementeerd, zodat de jury een waardemeting kan verrichten.
 • Inzending geschiedt door een bureau, een opdrachtgever of een bedrijf, door een combinatie van bureaus met een maximum van vier, of door een bureau gecombineerd met een projectteam.
 • De opdrachtgever van de cases kunnen worden voorgedragen (met motivatie) voor de categorie Company of the Year. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Bij twijfel over rol van de inzender beslist de jury.
 • De jury beslist over de juistheid en betrouwbaarheid van de inzending.
 • Alleen compleet aangeleverde cases worden in behandeling genomen.
 • Er is geen limiet voor het aantal cases en categorieën dat men wil aanmelden voor de DIA’ s.
 • Het concept van de case moet in Nederland zijn bedacht en gemaakt.
 • Toetsing en beoordeling van de case moeten (conform de voorgeschreven regels) online kunnen worden verwerkt. Offline aanmeldingen van cases worden niet gehonoreerd.
 • Alle aangemelde cases worden gepubliceerd op eGuide. Voor de aangemelde cases geldt geen geheimhoudingsplicht.
 • Wanneer een case is aangemeld wordt een factuur per email verzonden naar de contactpersoon van de inschrijving.
 • Het inschrijfgeld dient binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

Overige bepalingen

Het aanmelden van een case verloopt via eGuide en bestaat uit de volgende elementen:

 • Gegevens van het bureau, de opdrachtgever of bedrijf dat verantwoordelijk is voor het hoofdaannemerschap.
 • Opdrachtgever, url website waar de case te zien is, datum publicatie en categorie waarvoor wordt aangemeld.
 • Korte omschrijving van de case (maximaal 50 woorden)
 • Doelstelling waarbij het vraagstuk en de verwachting opdrachtgever wordt beschreven (maximaal 250 woorden)
 • Omschrijving van het resultaat en waarom de case onderscheidend is (zoveel mogelijk onderbouwing met cijfers). Aandachtspunten: samenwerking, innovatie, lancering, on budget on time, usability en design, ROI en strategy. Maximaal 250 woorden.
 • Minimaal drie afbeeldingen van de case, conform de instructie van het inschrijfformulier. Door het inzenden van beeldmateriaal wordt automatisch toestemming gegeven voor publicatie. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicaties van de DIA, eGuide, mediapartners en voor de presentatie bij de uitreiking van de awards .
 • Door het aanmelden van een case geef je de jury automatisch toestemming voor het benaderen van de opdrachtgever.